چشم انداز شهر اصفهان در افق ۱۴۰۴

-شهری اسلامی، طیب، مسجد محور، مهد عالمان و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوین اسلامی

-شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی برحکمت و دانایی، ارزش مدار و با رویکرد عدالت اجتماعی

-شهری خلاق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی

-شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوشمند

-شهری پیشرفته با معماری ایرانی- اسلامی، متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی

-شهری توسعه یافته بااقتصاد و معیشت پویا وبهره ور، متکی برتولید علم ،فناوری و گردشگری و توأم با رفاه

-شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ، هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی