اهداف خرد

 • گسترش محرك‌ها و جاذبه‌هاي هويتي و تقويت حس مكان در عرصه‌هاي اكولوژيك و عناصر طبيعي شهر؛
 • بازآفريني بافت‌هاي ناكارآمد و تاريخي ارزشمند با تكيه بر هويت تاريخي و فرهنگي شهر اصفهان؛
 • احياي سبك زندگي ايراني‌اسلامي مبتني‌بر بازشناسي و تعميق ارزش‌ها و شاخص‌هاي فرهنگي و اجتماعي اصفهان؛
 • جذب و پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي ويژه در شهر؛
 • گسترش تبليغات و فعاليت‌هاي رسانه‌اي شهرداري در سطح ملي و بين‌المللي؛
 • افزايش پايداري اكولوژيك، با تأكيد بر كاهش آلاينده‌ها و رفع ناهنجاري‌هاي اجتماعي‌محيطي؛
 • افزايش جذابيت مكان با اعتلاي شخصيت بصري و غناي حسي؛
 • افزايش ايمني در محيط‌هاي شهر و حركت به‌سمت ايجاد شهر تاب‌آور؛
 • شكوفايي و رونق كسب‌وكار (خلاق) با رويكرد خودكفايي و سرمايه‌پذيري عرصه‌هاي منتخب؛
 • اشاعه آموزش‌ها و اعتلاي فرهنگ شهروندي؛

 

 • توانمندسازي و ارتقاي شايستگي‌ها و استعدادهاي منابع انساني؛
 • افزايش بهره‌برداري بهينه از دارايي‌هاي مشهود و نامشهود؛
 • اعتلاي سطح دانش و فرهنگ سازماني؛
 • بهبود فرايندهاي كليدي سازماني؛
 • تقويت ارتباط‌هاي شبكه‌اي با ذي‌نفعان؛

 

 • توسعه و ارتقاي سطح كيفي شبكه معابر شهر و روان‌سازي عبور و مرور شهري؛
 • افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت سيستم حمل‌ونقل عمومي؛
 • بهبود شبكه و زنجيره ارائه خدمات؛
 • تهيه و به‌روزرساني و يكپارچه‌سازي اسناد توسعه شهري؛
 • مديريت و توسعه هوشمند فضاي سبز؛
 • ارتقاي سلامت و سطح بهداشت عمومي جامعه با مشاركت شهروندان و نهادهاي مؤثر؛
 • فراهم‌ نمودن بسترهاي لازم در ترويج ساخت‌وسازهاي سازگار با محيط‌ زيست