راهبردها

​​

 • باززنده‌سازي كاركردي انهار و مادي‌ها با رويكرد سرزندگي اجتماعي و اقتصادي؛
 • برگزاري زنجيره‌اي برنامه‌هاي فراغتي، ثبت ركوردهاي شهري مبتني‌بر مهارت‌هاي شهروندي و تجليل از برترين‌ها؛
 • بازآرايي و زيباسازي ادواري عرصه‌ها و هويت‌بخشي به محيط با طراحي‌ها و طرح‌هاي تاريخ‌مند و زمان‌مند؛
 • فرصت‌زايي و زمينه‌سازي براي عموم جهت استفاده از فضاهاي باز به‌منظورِ كارآفريني فرهنگي و ارائه محصولات خلاق با تمركز بر هنرهاي مردمي؛
 • اجراي طرح‌هاي هدايت‌كننده و محرك توسعه به‌منظورِ افزايش سرزندگي در محورهاي ارزشمند؛
 • بهره‌گيري از ظرفيت شهرهاي خواهرخوانده در گسترش فعاليت‌ها؛
 • توسعه ابزارهاي تعاملي و روابط مؤثر رسانه‌اي جهت شفاف‌سازي، آگاه‌سازي و افزايش مشاركت‌پذيري شهروندان و ذي‌نفعان شهر؛
 • بهبود ارزش‌هاي اخلاقي رفتارگرا و «سبك زندگي» شهروندان در محيط اجتماعي، جهت اعتلاي فرهنگ شهروندي؛
 • حمايت از نهادها (شبكه‌ها) و نهضت‌هاي اجتماعي جهت حفظ و گسترش هويت‌هاي ديني، انقلابي، ملي و محلي؛
 • گسترش كمّي و كيفي نمادها و نشانه‌هاي شهري هويت‌ساز به‌منظورِ اعتلاي حس تعلق شهروندان؛
 • برجسته‌سازي مكتب معماري و هنر اصفهان در شكل‌گيري و بازطراحي محورها و مراكز جاذب سفر؛
 • آماده‌سازي و پيوند فضاهاي جمعي، جهت تقويت انسجام اجتماعي ازطريقِ ايجاد و پوياسازي آيين‌هاي بزرگ‌مقياس؛
 • اجراكردن استراتژي بازيابي اصفهان جهت برندسازي و بهبود تصوير شهر (و توسعه گردشگري)؛
 • يكپارچه‌سازي شبكه‌هاي ارتباطي و منابع رسانه‌اي براي برقراري روابط و ارتباط‌هاي مؤثرتر و ارائه خدمات رسانه‌اي بهتر؛
 • شناسايي فرصت‌هاي جاذب سرمايه‌گذاري و عرضه طرح‌هاي توجيه اقتصادي آن‌ها؛
 • مديريت مصرف انرژي و كاهش آلاينده‌هاي محيطي، به‌ويژه مديريت پسماند با نهادينه‌‌كردن فرهنگ بهره‌وري سبز؛
 • كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ازطريقِ بهبود و حذف فضاهاي بي‌دفاع شهري (فضاهاي جرم‌خيز)؛
 • افزايش غنا و كيفيت عرصه‌هاي همگاني دوستدار شهروند، جهت بهبود انسجام اجتماعي و حس تعلق شهروندان؛
 • تقويت مراكز محله‌ها با فراهم‌سازي فضاهاي چندمنظوره (اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي) و اجراي رخدادهاي فرهنگي، ورزشي، تفريحي با جذب و مشاركت گروه‌هاي هدف؛
 • نهادينه‌سازي مجموعه ضوابط، معيارها و الگوها به‌منظورِ ارزيابي و جهت‌دهي به كيفيت طرح‌ها و طراحي‌ها با تأكيد بر رويكردهاي نوين شهرسازي (تاب‌آوري، زيست‌پذيري و...)؛
 • اجراكردن سيستم‌هاي مديريت ايمني و كاهش ريسك با تمركز بر اقدام‌هاي پيشگيرانه و حفاظتي؛
 • تدارك و استقرار تجهيزات و فنّاوري‌هاي نوين در حوزه ايمني، جهت تقويت توانمندي‌ها و قابليت‌هاي شهر(داري)؛
 • كاهش شكاف ميان استانداردهاي مطلوب و سطح عملكرد در فضاها و فعاليت‌هاي شهري؛
 • استانداردسازي و ايجاد وحدت رويه در فرايندها و خدمات؛
 • گسترش خدمات الكترونيكي و افزايش ضريب ‌نفوذ آن‌ها؛
 • تقويت نظام‌هاي كنترل و نظارت؛
 • تقويت و تنوع‌بخشي ظرفيت‌هاي درآمدي؛
 • توانمندسازي تأمين‌كنندگان؛
 • مديريت هزينه و انضباط مالي؛
 • ظرفيت‌سازي جهت بروز خلاقيت و نوآوري؛
 • چابك‌سازي و بازمهندسي ساختار شهرداري؛
 • تقويت و نهادينه‌سازي ارزش‌هاي سازماني و اخلاق حرفه‌اي؛
 • مديريت هماهنگ شهرداري در سطوح راهبردي و عملياتي؛
 • افزايش ميزان پيوستگي و بهبود تسهيلات شبكه پياده‌روها و مسيرهاي دوچرخه در معابر موجود و طراحي معابر جديد؛
 • افزايش جذابيت و كيفيت سيستم‌هاي حمل‌ونقل همگاني هم‌زمان با دريافت هزينه واقعي تردد خودروهاي شخصي در شهر؛
 • همكاري و هماهنگي با ساير ارگان‌هاي مديريت محلي و بخش خصوصي، در راستاي ايجاد و توسعه مراكز تجاري و اداري و مسكوني، مبتني‌بر حمل‌ونقل عمومي TOD))؛
 • توسعه سامانه هوشمند حمل‌ونقل با رويكرد مديريت هوشمند شبكه، زيرساخت و وسايل نقليه؛
 • مديريت تقاضاي سفر با تمركز بر كاهش آلودگي هوا و صدا؛
 • بسترسازي لازم جهت كاهش اثر تعرفه‌هاي درآمدي بر كيفيت ساخت‌وساز شهري؛
 • توسعه فضاي سبز با اولويت ايجاد عرصه‌هاي سبز تأثيرگذار؛
 • استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني در ايجاد عرصه‌هاي سبز خانگي و كمك به حفظ و احياي عرصه‌هايي كه در اختيار نيستند؛
 • مديريت يكپارچه منابع آب و خاك؛
 • تغيير جهت در راستاي اخذ عوارض ساخت‌وساز از مصرف‌كننده، به‌جاي دريافت از توليدكننده.