مشارکت خلاق در پروژه های نوسازی چین

شهر یانگ ژو در استان مرکزی جیانگ‌سو در شرق واقع شده است. ناحیه قدیمی شهر به علت توسعه اقتصادی و شهری ویران شده بود و نسل جوان و ساکنان با درآمد بالای آن به سمت نواحی مسکونی جدیدتر مهاجرت کرده بودند. برای حل این مشکل در قسمت قدیمی شهر با توجه به توسعه پایدار شهری در سال ۱۹۹۹ شهرداری وقت تصمیم به نوسازی این محدوده براساس چارچوب مشارکتی نمود که در اولین قدم شهرداری اقدام به افتتاح مرکزی در این ناحیه نمود که مکانی جهت مشارکت و تبادل نظر ایده‌های مردم به شمار می‌رفت.

هدف اصلی این پروژه نوسازی درونی (توسعه درون زا) و بهبود شرایط زندگی ساکنان از طریق بهبود ناحیه و با کمک ابتکارات ساکنین با تمرکز بر مشارکت عمومی بود. این پروژه به جای دید پروژه محوری که موجب جابجایی تعداد زیادی از ساکنین و تخریب بعدی مساکن رو به زوال می‌شود براساس فرایند به روز رسانی تدریجی تکیه نموده است.

فرآیند مشارکت با انتخاب یکی از ناحیه‌ها با ۱۴۷ خانوار آغاز گردید که در این مرحله با عنوان "شهر قدیمی در نظر مردم" بود که ساکنین ترغیب شدند تا در مکان زندگی خود بگردند و عکسهایی را از مکان‌های تاریخی و غیر تاریخی تهیه نمایند که این عکس‌ها در روز اول با ساکنین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که روی افزایش آگاهی ساکنین از مشارکت و همچنین ارزش ناحیه قدیمی شهر تمرکز نمود. روز دوم کارگاه بیشتر تشخیص از مسائل و مباحث در ارتباط با همه سرمایه‌گذاران تمرکز نمود. مشارکت کنندگان از خانه‌ها و کوچه‌ها بازدید نمودند تا مسائل را تعیین نمایند و طرح‌های اقدام تفصیلی را تهیه نمایند. طرح‌های اقدامی تفصیلی در روز سوم با پایان رسید و دسته بندی شد تا نمایندگان طرح‌های اقدامی را براساس اینکه چه‌ نیازهایی باید برآورده شود و توسط چه‌کسی و چه مقادیری تنظیم کردند. مباحث تنظیم زمان و امور مالی همراه با سیاست‌هایی که نیاز است فرآیند را تسهیل کند مورد بحث قرار گرفت. تخمین هزینه‌ها انجام گرفت  بنابراین ساکنین توانستند به ایده بهتری از تخمین هزینه‌ها برسند. طرح در معرض دید ساکنین قرار گرفت و همه ۱۴۷ خانوار راضی شدند تا در آن نقش ایفا نمایند.

با توجه به این تجربه می‌توان گفت که در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ نیز مبحث توسعه درون‌زا و مبحث مشارکت شهروندان بیان گردیده شده و ار اهمیت بالایی نیز برخوردار می‌باشد. همچنین با توجه به ایجاد دفاتر تسهیل‌گیری در مناطق مختلف شهری اصفهان تدوین انجام و ایجاد یکسری از سیاست‌ها و اقدامات در جهت اعتماد سازی ساکنین بافت فرسوده و همچنین افزایش مشارکت خود ساکنین را به همراه داشته باشیم.

عکس: