زندگی خیابانی پر جنب و جوش قدمت تاریخی میدان شهر کراکوف

قدمت میدان اصلی بازار شهر قدیمی کراکوف لهستان، که در مرکز شهر واقع شده است، به قرن سیزدهم میلادی بازمی‌گردد. این میدان در حدود ۴۰،۰۰۰ مترمربع وسعت داشته و بزرگ‌ترین میدان شهری قرون وسطی در اروپا است. میدان اصلی، یک فضای مستطیلی است که توسط خانه‌های تاریخی، کاخ‌ها و کلیساها احاطه شده است. در مرکز میدان، یک ساختمان بزرگ، که در سال ۱۵۵۵ در سبک رنسانس بازسازی شد، وجود دارد. بر همین اساس پروژه بهسازی این فضا به عنوان پروژه فضاهای عمومی اروپا در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفت بر همین اساس به حفظ کارکرد اصلی میدان که به عنوان بازار استفاده می‌شد با تاکید بر اصل حضور پذیری بیشتر و ایجاد تعاملات اجتماعی و همچنین ایجاد زندگی خیابانی پر جنب و جوش آن آغاز گردید و مرحله اول با بازسازی ساختمان مرکزی میدان و با دستور جابجایی شهر گسترش یافت. میدان اصلی، با طراحی به صورتی که هر گوشه آن، الگوی سه خیابان با فاصله مساوی، که زاویه درستی به میدان داشتند را تکرار می‌کرد، همچنین با ایجاد یک جاده کمربندی در اطراف آن عبور و مرر را نیز تسهیل دادند.

علاوه بر کارایی تجاری اصلی خود، میدان اصلی شاهد بسیاری از وقایع تاریخی بوده و از آن برای انجام مراسمات، ایجاد بازارهای روز و همچنین محلی برای گردهمایی و نشیمن و یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری برای شهر استفاده می‌شود. با توجه به رویکرد بازسازی در این میدان و اقدامات صورت گرفته شده و همچنین وجود میدان‌های تاریخی زیاد در شهر اصفهان و تاکید بر اصل سرزندگی و تعاملات اجتماعی با حفظ هویت فرهنگی در برنامه اصفهان ۱۴۰۰، می‌توان با چنین راهبردهایی در جهت حفظ و پویا نموده فضاهای تاریخی شهر اصفهان استفاده نمود.

عکس: