برنامه عملیاتی

کلیه اقدامات، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سطح شهر و در مجموعه شهرداری به اجرا در می‌آیند لازم است انطباق و هماهنگی کامل با برنامه راهبردی داشته باشد؛ بدین منظور پس از تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰، برنامه ‌عملیاتی مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه ‌عملیاتی پیوند میان برنامه‌ریزی راهبردی و فرایند بودجه‌ریزی برقرار می‌کند و به سازمان کمک می‌کند تا انتخاب خود را برای تأمین منابع بر اساس نتایج و پیامدهای برنامه بهبود بخشد. در برنامه عملياتي، خروجي برنامه مشخص مي‌شود؛ منابع، تخصيص مي‌يابد و روش انجام آن مشخص می‌گردد. همچنین هر پروژه، هر طرح و هر اقدام به‌طور دقيق مشخص شده و بيان مي‌گردد كه هر كار توسط چه كسي و در چه زماني انجام می‌شود و چه كسي مدير اجرا و پاسخگوي هريك از مراحل آن است. سیاست‌های اجرایی حاکم بر تهیه برنامه عملیاتی نیز در این مرحله تدوین می‌شود.

جهت مطالعه برنامه عملیاتی شهرداری اصفهان در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ اینجا کلیک کنید.